Menu

CzechEnglishDeutschPolishItalianDutchFrenchSpanisch


+420 774 668 011
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Patentový úřad Valaského královstvjá

(Založený k 1. ledna 2001 u příležitosti vstupu Valaského královstvjá do nového tisícročá)
Verze 03 ze 4.12.2000 od Jury Krupy
(Upravená - přepracovaná a doplněná - verze 02 – valašská - Jana Janíčka z 2.12.2000)

 

I.
Preambula

(Čeho sa to týče)

 

Zmyslem a úlohú Patentového úřada Valaského královstvjá (dalej odfčilšku enem PÚVK) je registrovať a královskú vážnosťú a záščitú chrániť vynáleze, objavy

a prúmyslové vzorky, tajak aj vynímečný duševní majetek, lecjaké múdrostě

a dovednostě (jakúkolvěk formú potichy aj nahlas, tajně aj na veřejnosti prezentýrované)

a fšecky práva s tým spojené poddaného ludu Valaského královstvjá.

II.
Definyce
(Co si pod čím přectaviť)

 

Duševní majetek Valaského královstvjá (dalej odfčilšku enem VK) je fšecko, co vymyslí valaská lebeňa a co za neco stójí aspoň tak, aby sa o tem s hubú rosškéřenú či roskňúřenú dalo doma při slivovici alebo v šeňku při borovéj mudrovať, alebo aby sa to -v tem lepčím případě- od huby jedného človjeka k ušiskám druhého néslo a dalej sa mezi ludmi tradovalo.

Vynález VK je s fištrónem a s pomocú klasyckých valaských materyjálú zdělané fungl nové heblo, keré zatým do tej doby nebylo nigde na světě k viďéní a keré každému, gdo ho poprvéj aj podruhéj uvidí, hubu od smícha ogébí.

Objav VK je výsledek mudrování, kerý posúvá valaské znalosti o fungování toťteho světa o kúsek dopředku.

Prúmyslový vzorek (u věčích hebel aj vzor) VK je heblo, keré je obmjenú známej alebo už aj delší dobu normálně používanéj vjeci, keré mravně zlepčuje pocity při jejím užíváňú.


Múdrostě a dovednostě sú to, co Valach třebás z huby, z péra, ze štětky, z cimbála, z base, zpod sekyry (a tak furt pryč) vypustí či vylúdí, co sa nedá ničím (ani šlauchváhú) změřiť a zvážiť (co patří do fšeckých možných aj nemožných oblastí umjeňá).

Klasycké valaské materyjály sú třebas seno, sláma, hrable, kožky, péří, slivovica, noša, drvo, kolomaz, haluze, pagáčky, skala, zemňáky a tak daléj - jednoducho pravjené fšecko to, co kolňa, stodola, sklépek albo húra dala.

Certyfigát VK je královský glejt stvrzujúcí, že to, co je na něm napsané, je řácky
a mravně zapsané, a že fištrón v tem uložený už nemóže nigdo iný zhabať.

Osvěčéní VK je královský glejt povolujúcí majitelovi užívať to, co je na něm napsané, k všeobecnéj radosti fšeckých dobrých Valachú.

 

III.
Výkon činosti

(Co fšecko má PÚVK na starosť)


PÚVK je múdrými hlavami Valaského královstvjá pověřený k

a) přebíráňú, zapsání (řáckej regystraci), hodnocéní, opatrování a ochraně předkládaných vynálezú, objavú, prúmyslových vzorkú, tajak aj duševního majetka, múdrostí a dovedností a práv s tým spojených, zrozených na území Valaského královstvjá na Valachoch aj inde na světě, proti sprostéj aj nekaléj kongurenci a zneužiťú,

b) vedeňú dogumentace o vyšéj uvedeném,

c) vydáváňú certyfigátú a osvěčéní,

d) odebíráňú certyfigátú a osvěčéní,

e) povolováňú k využiťú v rámci celéj zeměgule aj lufta kolevá ní,

f) konfisgacú (zhabáním) plagyjátú, a gdyž je třeba, aj jejich ligvidacú,

g) vyhledáváňú hebel, keré je možné považovať za vynález, objav či prúmyslový vzorek (a jejich majitel, trúba, o tem neví),

h) vyhledáváňú múdrostí a dovedností, o kerých by sa ináč nigdo nedověďél, …


…a to fšecko v meně prče a srandy pro povzneséní ména a slávy Valaského královstvjá, jeho vrchnosti a jeho ludu.

IV.
Statutární orgány

(Gdo temu velí)

 

Statutárním orgánem (jak sa fčil praví) PÚVK je Výbor pro vynáleze, objavy, prúmyslové vzorky, duševní majetek, múdrostě, dovednostě a práva s tým spojené poddaného ludu Valaského královstvjá (VPVOPVDMMDAPSTSPLVK). Ve zlášních případoch sa povoluje používať aj skratky skratky VPVLVK.

V čele vyšej menovaného výbora stójí (alebo sédí, ale móže aj ležať) Správca pro patenty Valaského královstvjá, kerý mosí byť do svojéj funkce nespravedlivo menovaný múdrými hlavami Valaského královstvjá.

Správca pro patenty Valaského královstvjá z titula svojéj funkce nespravedlivo menuje tiskového mluvčího (hlásnú trúbu VPVLVK) a pravda aj členy VPVLVK - Podsprávce pro patenty Valaského královstvjá, a to prvního, druhého, ...a tož až búhvíkerého, podla vlasního uvážeňá.

V.
Sídlo
(Gde ide najíť PÚVK)


Sídlem PÚVK sú valaské města Frenštát a Rožnov pod Radhoštěm, gde má Valaské královstvje svoje kanceláře.

VI.
Kritéryja pro vynáleze, objavy a průmyslové vzorky g regystraci a ochraně PÚVK
(Z čeho mosí to heblo byť a co mosí uměť)

 

Přihlášené heblo
mosí byť z tradyčních valaských materyjálú (alebo aj polotovarú), tajak sú vjeci menované vyšej v bodě dva,
mosí netradyčním spúsobem usnadňovať život poddaných alebo barckerých živých tvorú Valaského královstvjá, alebo
mosí netradyčním spúsobem spříjemňovať život vrchnosti VK.

 

VII.
Tiskový orgán

(Hlasatel PÚVK)


Hlasatelem PÚVK sú tiskové materiály Valaského královstvjá a valaský časopis Vyškeřák. V nich sa nepravidelně fšeckým Valachom na vědomosť dává, co PÚVK pro jejich dobro a meno a slávu Valaského královstvjá vykumštoval a jak s tým naložíl.


VIII.
Podávání přihlášek

(Jak si nechať zaregystrovať heblo či cosi iného)


Hebla aj iné vjeci sa přihlašujú na adresách kanceláří Valaského královstvja. Najspěš je třebné napsať si tam o přihlášku, tú poctivo vyplniť a potem poslať spátky. Patenty budú regystrované v tem pořaďú, tajak budú dochodiť.

 

IX.
Zláštní ustanoveňá

(Fšecko neco stójí)

 

Fšecky řácky a mravně zaregystrované patenty sa stávajú majetkem Valaského královstvjá a jeho ludu. Esli chce, móže si jich jejich púvodní majitel (vynálezca či gdo) nechať doma, ale mosí sa o ně mravně starať a mosí jich dať PÚVK aj vrchnosti VK g dyspozyci, gdyž bude třeba, lebo slúžá né enem jemu, ale též, jak hore (v bodě tři nazadku) uvedené

X.
Šlusové ustanovení

(Valaši, těšte sa)


Královskú mocú sa Patentovému úřadu Valaského královstvjá úkládá najvěcej kvalitní a k popukáňú sváďajúc vynálezé, objavy a prúmyslvé vzorky na jarmarkoch a při iných příležitosťách, gde sa scházajú Valaši, vystavovať a též patřičným slovním komentářem či ukázkú doprovodiť.

V Zubřú, štvrtého prosinca 2000 před púlnocú

Jura Krupa, vydavatel Vyškeřáka

zpátky nahoru
   Rudolf Jelínek   Valaši

Spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji"

TOPlist

Dawson City (Yukon)– Edinburgh (Scotland) – Edwardstown (Australia) – Trojanovice, Prague (Czech Republic) – Jayapura (Yrian Jaya)– Linköping (Sweden) – Leh (India) – Roznov p. R. –Jimbaran (Indonesia) – Charleston (New Zealand) – Považská Bystrica (Slovakia) – Talkeetna (Alaska) – Vancouver (British Columbia)

25 let k vašim službám! – 25 years at your service!